X Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych Zwykli – Niezwykli

1 min


0

Książnica Płocka oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej zapraszają do udziału w X Przeglądzie Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych ZWYKLI – NIEZWYKLI.

W tym roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę uczestników na postacie polskich świętych beatyfikowanych czy kanonizowanych pod koniec XX i na początku XXI wieku, z uwzględnieniem postaci mniej rozpoznawalnych, np. bł. Natalia Tułasiewicz; bł. o. Michał Tomaszek i bł. o. Zbigniew Adam Strzałkowski; bł. Stanisław Kostka Starowieyski; bł. ks. Michał Sopoćko; bł. Marianna Biernacka, św. abp Józef Bilczewski; bł. ks. Jan Macha; Maria Paschalis Jahn i dziewięć Towarzyszek.

Warunki uczestnictwa:

  1. Przedmiotem konkursu są max. 10-minutowe inscenizacje prezentujące epizody zżywotów Błogosławionych i Świętych, ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci. O ile Jury w porozumieniu z Organizatorami nie postanowi inaczej, przekroczenie tego czasu spowoduje dyskwalifikację uczestnika konkursu.
  2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Diecezji Płockiej. Uczestnicy konkursu zgłaszają inscenizacje, które nie naruszają praw autorskich ani dóbr osobistych innych osób.
  3. Liczba osób występujących w etiudzie, max. do 10 osób, zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji.
  4. Powołane przez organizatora jury będzie oceniać: dobór bohatera inscenizacji, występ aktorski, siłę i sugestywność przekazu, elementy wzbogacające przekaz słowny.
  5. Zgłoszenia na przygotowanym formularzu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku nauczycieli, a także zgody rodziców lub pełnoletnich uczestników przeglądu na wykorzystanie wizerunku należy składać do 5 października 2022 r.

Finałowy przegląd odbędzie się 20 października 2022 roku w godz. 10.00 – 14.00 w Mediatece eMka Książnicy Płockiej


Jaka jest twoja reakcja?

Super! Super!
1
Super!
Uwielbiam to! Uwielbiam to!
0
Uwielbiam to!
Nie lubię! Nie lubię!
0
Nie lubię!
OMG OMG
0
OMG
WTF WTF
0
WTF
lol lol
0
lol